Az Risk, Çok Kazanç – Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır?

Hızla değişen yatırım dinamikleri ve bir çığ gibi artan yatırımcı sayısı, risk yönetimi konusunu  çok daha önemli hale getirmektedir. Yatırımcılar gelirlerini maksimize etmeyi amaçlarken risklerden de mümkün olduğunca kaçınmak isterler..

Şüphesiz ki tümüyle güvenilir bir yatırımdan söz etmek mümkün değildir. Yatırım kavramının doğası gereği yatırım nerede ise risk de orada olacaktır. Ancak, birden fazla yatırım aracı ile portföyler yaratarak etkin şekilde riski yaymak, bu sayede kayıpları minimize etmek mümkündür. 

Bu makalemizde yatırım portföylerinin ne olduğundan ve portföy yönetimi kavramından bahsedeceğiz.

Yatırım Portföyü Nedir?

Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin kâr elde etmek amacıyla yatırım yaptığı birden fazla finansal varlıktan oluşan bütüne verilen isimdir. Hisse senedi, hazine bonosu, repo, varant, döviz, altın, tahvil gibi pek çok finansal varlık bir portföyün parçası olabilir. Bu açıdan yatırım portföyleri, farklı tür ve renklerden çiçekler ile oluşturulmuş bir bukete benzetilebilir.

Portföyler yalnızca finansal varlıkların bütününün değerini göstermek amacıyla yaratılmazlar. Riskleri yönetmek ve çeşitli finansal araçların eşsiz niteliklerine göre yatırım stratejileri geliştirmek portföy oluşturmanın ana amacıdır. 

Profesyonel yatırımcılar yatırıma ayırdıkları kaynağı, detaylı şekilde analiz edilmiş farklı finansal araçlar üzerinde değerlendirirler. Bu sayede Portföyler, risk analizi yapılmasının ardından, finansal kaynağın yatırım araçları arasında riski bölecek şekilde dağıtılması ile oluşturulur.

Portföy Yönetimi Nedir?

Portföy yönetimi basitçe yatırımcının beklenti ve talepleri ışığında yapılacak planlama doğrultusunda finansal araçlardan en az riskle en yüksek kârı getirecek olanların seçilmesi, portföye katılan bu araçların düzenli takibi ve yatırımın gerekli durumlarda revize edilmesi işlemlerinin tümüne verilen isimdir. 

Portföy yönetimi, yatırımcının kendisi tarafından yapılabileceği gibi, bu konuda profesyonelleşmiş aracı kurumlar ya da portföy yönetim şirketleri tarafından da yapılabilir. 

Portföy yönetimi sorumluluk ve uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan bu kurumlar yetkili mercilerden gerekli belgeleri almak ve yalnızca müşteri ile yapılacak sözleşmenin kapsamı çerçevesinde hareket etmek zorundadır..

Yatırımcılar bir portföy yöneticisi ile çalışırken genel olarak iki portföy yönetim tarzından biri üzerinde anlaşırlar.

  1. Portföy yöneticisi gerekli analizi ve tespitleri yapar ancak alım satım kararlarında yatırımcının onayını beklemek zorundadır. Bu yönetim tarzında yatırımcı portföyünün kontrolünü sürekli olarak elinde tutabilir.
  2. Yönetici, portföy üzerinde tam hakimiyet sahibidir. Arzu ettiği alım satım işlemlerini gerçekleştirebilir ve finansal araçların sağladığı hakları yatırımcı ile yaptığı sözleşme kapsamında dilediğince kullanabilir. 
protföy yöneticisi

Portföy Yönetimi Nasıl Yapılır

Portföy yöneticiliği oldukça karmaşık bir iştir. Her yatırımcının finansal kaynağı ve portföyünden beklentisi birbirinden farklı olacaktır. 

Bu sebeple portföy yöneticisi, yatırımcının ihtiyaçları ve hedeflerini tümüyle bilmelidir ve yatırım araçlarını zaman ve efor ayırarak sürekli gözlem altında tutmalıdır.

Portföy yönetiminin temel adımları 5 maddede özetlenebilir. Başarılı bir portföy yönetimi için bu süreçler sırayla ve dikkatle yürütülmelidir. 

1- Planlama

Bir portföyün doğru şekilde yönetilmesi için sürecin en başından itibaren yatırımcının ve yöneticinin, portföyün yapısını oluşturacak temel prensiplerde hemfikir olması gerekmektedir. 

Yatırımcının önceliklerinin tespit edilmesi planlamanın ilk adımıdır. Bu adımda yatırımcının kaynak büyüklüğü, hedeflerinin vadesinin uzun ya da kısa oluşu, almayı göze aldığı riskin büyüklüğü gibi konular ayrı ayrı masaya yatırılır. 

İkinci adım ise yöneticinin izleyeceği yöntemlerin ve piyasaya dair görüşlerinin değerlendirilmesidir

Bu iki adımın sonucunda finansal araçların hangi önceliklerle ve ne şekilde yönetileceğitespit edilmiş olur. Yönetici, portföy yönetiminin kalan süreçlerinde bu prensipler doğrultusunda hareket eder.

2- Analiz

Analiz safhasında finansal varlıklar, planlama aşamasında netleştirilen kritlerler doğrultusunda teknik analiz ve temel analiz gibi yöntemler de kullanılarak detaylıca değerlendirilir. 

Bu değerlendirmede yatırım varlıklarının anlık ve geçmiş performansına yönelik nitelikli bir analiz gerçekleştirilir. Ancak bu performans verileri geleceğe dair tahminler yürütmek adına yetersiz kalırlar. Başarılı bir portföy yöneticisi yerel ve uluslararası alanda ekonomik, politik, sosyal ve sektörel gelişmeleri takip eder ve yatırım araçlarının bu alanlarda halihazırda yaşanan ya da yaşanabilecek gelişmelerden nasıl etkilenebileceğini tespit eder. Bu sayede çevre kaynaklı potansiyel yatırım riskleri büyük ölçüde azaltılabilir.

Analiz işleminin sonunda finansal varlıklar potansiyel getirileri ve taşıdıkları risklere göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırma portföye alınacak varlıkların tespiti için oldukça önemlidir.

3- Finansal Araç Tespiti

Yapılan analizin ardından portföy yöneticisi, sınıflandırılmış yatırım araçları içinden yatırımcının kazanç beklentisine uygun olanları seçer ve portföye dahil eder. Eğer portföy yöneticisi varlıkların alımı konusunda nihai yetkili değilse bu aşamada seçimi yatırımcı gerçekleştirir.

4- Performans Takibi

Portföye alınacak yatırım araçlarının doğru şekilde analiz edilmesi, bu araçlardan elde edilecek performansın yüksekliğinin garantörü olacaktır. Ancak zaman içinde portföylerin performansı düşebilir ya da dalgalanabilir. 

Yatırım dünyasında koşullar sürekli olarak değişir. Bunun yanında sosyal ve ekonomik dış faktörlerdeki gelişmelerin kusursuz şekilde tahmin edilmesi imkansızdır. Bu nedenle portföydeki yatırım araçlarının gösterdiği performanslar anlık olarak takip edilmelidir. 

Bu performans takip sürecinde portföy yöneticisi elindeki portföyü, farklı portföylerin performansları ile ya da mevcut portföyün geçmiş performansları ile kıyaslar. Bu kıyaslama sonucunda kısa ya da uzun vadeli hedeflere ulaşmakta problem yaşayacak finansal araçlar tespit edilebilir, ya da portföyün yaratıldığı dönem mevcut olmayan fırsatların portföye verebileceği katkı değerlendirilebilir.

5- Yeniden Gözden Geçirme

Portföyün takibinde performansı düşük olduğu için gözden geçirilmeye ihtiyacı olan yatırım araçları tespit edilirse ya da portföy için çok uygun fırsatlar ortaya çıkarsa, portföyün iç yapısı yeniden değerlendirilmelidir. 

Portföyler birbirleri ile uyum içinde çalışarak riskleri minimize eden yatırım araçlarından oluştuğu için tek bir bileşeni değiştirmek için dahi portföyün tümünü yeniden gözden geçirmek gerekebilir. 

Ancak düzenli gözlemlerin ardından doğru anlarda yeniden değerlendirilen portföyler çok uzun süre yüksek performans vermeye devam ederler ve yatırım dünyasının sert rüzgarlarına karşı yatırımcılarını korurlar.

detaylıca yapılmış portföy yönetimi

Portföyünüze Hükmedin

Portföy yönetim şirketlerinden destek almaya ihtiyaç duymayan yatırımcılar, portföy yönetimi süreçlerini tek başlarına yürütebilirler. Ancak kapsamlı analiz modüllerine ve güvenilir veriler ile güncel bilgi akışı sağlayan araçlara ihtiyaçları vardır.

Bu konuda destek alınabilecek en güvenilir ortak, piyasaların anlık takibine ve portföy yönetimine olanak sağlayan ForInvest ailesi içerisinde yer alan bir yatırım uygulamasıdır. 

ForInvest’i kullanarak, yalnızca gelişmiş portföy yönetimi imkanlarına değil, gerçek zamanlı piyasa verilerine, finans ve yatırım alanında güncel haberlere, raporlara, akıllı analiz araçlarına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Portföyünüzü bir profesyonelden farksız şekilde yönetmek istiyorsanız, FXPlus paketleri ile portföy yönetiminde ihtiyacınız olabilecek tüm uzman modüllerine ulaşabilir, kapsamlı veri terminali ile tarihsel ve anlık verileri en gelişmiş analiz araçları ile değerlendirebilirsiniz. Üstelik bu kapsayıcı paket ile mobil ve web ürünlerimizden de faydalanabilirsiniz. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir