Büyüyecek Hisseler Nasıl Keşfedilir ve Seçilir?

Sürdürülebilir bir yatırım portföyü oluşturmak isteyenler için hisse senetleri en popüler yatırım araçlarından biridir. 

Hisse senedi almak geleceğe yatırım yapmak anlamına gelir. Çünkü hisse senedi fiyatları geleceğe yönelik beklentilere göre belirlenir. 

Peki, yükselecek hisse nasıl anlaşılır ve portföye nasıl eklenir? Bu sorunun cevabını bulmak için öncelikle hisse senedi analizinin ne olduğunu anlamak gerekir.

Yükselecek Hisseler Nasıl Bulunur?

Hisse senetleri, şirketlere ortak olma hakkı veren menkul kıymetlerdir. Hisse senedi alarak şirketlerin performansı doğrultusunda kazanç ya da kayıp elde edebilirsiniz. 

“Büyüyecek hisseleri nasıl bulurum?” sorusu borsada yatırıma yeni başlayanlar kadar uzman yatırımcıların da aklına sıklıkla gelir. 

Yükselecek hisseleri bulmanın en etkili yolu kapsamlı bir hisse senedi analizi yapmaktan geçer. 

Hisse Senedi Analizi Nedir?

Hisse analizinin önemi

Hisse senedi analizi yaparken yatırımcılar, hisse senedinin değerini etkileyen bir dizi faktörü inceleyerek fiyat hareketlerinin yönünü öngörmeye çalışırlar. Hisse senedi analizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında şunlar vardır:

 • Şirketin mali tabloları, büyüme potansiyeli, rekabet gücü gibi temel özellikleri.
 • Sektörün durumu, ilerleyiş yönü, riskleri, fırsatları ve tehditleri gibi faktörler.
 • Piyasanın genel eğilimi, arz – talep dengesi, ekonomik ve siyasi gelişmeler gibi unsurlar.
 • Hisse senedinin fiyatı, hacmi ve alım satım sinyalleri gibi teknik göstergeler.

Hisse senedi analizinde kullanılan iki temel yöntem vardır: Temel analiz ve teknik analiz.

Temel Analiz Nedir?

Temel analiz, finansal piyasalarda bir varlığın değerini belirlemek veya gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Hisseler, tahviller veya emtialar gibi çeşitli finansal enstrümanları analiz etmek için kullanılabilir.

Bir varlığın temel analizini yaparken genellikle şu unsurlar göz önünde bulundurulur:

 • Finansal Durum: Şirketin gelir tablosu, bilançosu ve nakit akış tablosu gibi mali raporları incelenir. Gelir, kar marjı, borç seviyeleri gibi finansal göstergeler analiz edilir.
 • Endüstri: Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün büyüme potansiyeli, rekabet düzeyi, trendleri ve yasal düzenlemeler gibi unsurlar değerlendirilir.
 • Mikro ve Makro Ekonomik Faktörler: Genel ekonomik koşullar, faiz oranları, enflasyon, işsizlik oranı gibi faktörlerin yanı sıra, tüketici güven endeksi, gayri safi milli hasıla gibi makroekonomik veriler göz önünde bulundurulur.
 • Fiyat Kazanç Oranı (F/K): Hisse senedinin piyasa fiyatının şirketin hisse başına karına bölünmesiyle elde edilen oran olan F/K oranına bakılarak hisse senedinin ucuz mu pahalı mı olduğu değerlendirilir.

Genel olarak düşük F/K oranı ucuzluk, yüksek F/K oranı pahalılık anlamına gelir. Ancak sektör ortalaması ve büyüme beklentisi de dikkate alınmalıdır.

 • Yönetim: Şirketin yönetim ekibinin liderlik becerileri, iş stratejileri ve geçmiş performansları değerlendirilir.

Temel analiz, yatırımcılara bir varlığın değerini belirlemekte ve isabetli yatırım kararları vermekte yardımcı olsa da tek başına yeterli olmayabilir ve teknik analiz gibi diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, yatırımcıların geçmişe yönelik fiyat ve hacim verileriyle şekillenen grafikleri inceleyerek hisse senedinin gelecekteki fiyat değişimlerini tahmin etmeye çalıştıkları bir yöntemdir. Teknik analiz yaparken . 

Teknik analiz yaparken kullanılan bazı göstergeler şunlardır:

 • Trendler: Hisse senedinin fiyatının belirli bir süre boyunca izlediği yol veya eğilimdir. Trend yükselen (alış), düşen (satış) veya yatay (bekleme) olabilir. Trend çizgileri veya hareketli ortalamalar kullanarak trend belirlenebilir.
 • Destek – Direnç: Hisse senedinin değerinin aşağı veya yukarı yönde ilerlemesinin güçleştiği fiyat seviyelerdir. 

Destek seviyesi fiyatın düşmekte zorlandığı ve alıcıların arttığı seviyeyeken direnç seviyesi ise fiyatın yükselmemekte direndiği ve satıcıların arttığı seviyedir. 

Destek ve direnç seviyelerinin kırılması halinde fiyat hareketinin hızlanması beklenir.

 • Alım Satım Sinyalleri: Hisse senedinin alınıp satılması gereken zamanları gösteren göstergelerdir. Alım satım sinyalleri çeşitli indikatörler veya formasyonlar kullanılarak tespit edilebilir.

ForInvest gibi akıllı finans ortaklarıyla yatırımcılar temel ve teknik analiz başta olmak üzere en etkili analiz yöntemlerini kolayca uygulayarak en isabetli hisse analizlerini gerçekleştirebilirler.

Büyüme Hisseleri ve Büyüyen Sektörler

Hızla büyüyen sektörler

Doğru stratejiler doğru sektörlerle buluştuğunda şirketler tahminlerin çok ötesinde büyüme gösterebilirler. 

Büyüyecek hisseleri anlamak için, hangi sektörlerden hangi tipte şirketlerin büyümeye meyilli olduğunu anlamak gerekir. 

Peki hangi şirketler ve sektörler hızlıca büyür ve kazanç getirir? Birlikte keşfedelim!

Büyüme Hisseleri Nelerdir?

Büyüme hisseleri, piyasanın ortalama büyüme eğrisinin çok üzerinde bir oranla büyümesi beklenen şirketlerin hisseleridir. 

Bu şirketler genellikle yeterli büyümeyi sağlayana kadar az miktarda temettü öderler ya da temettü ödemesi yapmamayı tercih ederler.

Bunun nedeni, büyüme şirketlerinin genellikle kısa vadede büyümeyi hızlandırmak için elde ettikleri kazançları yeniden yatırıma dönüştürmek isteyen şirketler olmasıdır. 

Büyüme hisseleri doğaları gereği yüksek fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görürler. 

Geçmişte önemli büyüme yaşayan bazı şirketlere baktığımızda ise bunların çoğunun global markalar olduğunu görürüz. Örneğin, 

 • Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji devleri
 • Coca-Cola, PepsiCo, Nestle gibi gıda sektörü liderleri
 • Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis gibi ilaç sektörü liderleri
 • Toyota, Volkswagen, Tesla gibi otomotiv sektörünün zirvesindeki şirketler
 • Nike, Adidas, Zara gibi giyim sektörü liderleri
 • Starbucks, McDonald’s gibi restoran zincirleri
 • Netflix, Disney+, Spotify gibi eğlenceye yön veren şirketler bunlardan sadece bazılarıdır.

Bu şirketlerin ortak noktası sürekli olarak büyüme stratejilerini geliştirmeleri ve inovasyona önem vermeleridir. Bu sayede bu şirketler hem pazar paylarını artırmakta hem de rakiplerinin önünde kalmaktadır.

Büyüme hisselerine yatırım kendine has riskler de taşır. 

Büyümesi beklenen şirketler genellikle az temettü getirisi sundukları için, uzun süre boyunca yatırımcıların para kazanmak için sahip olduğu tek fırsat, hisse satışından elde edebilecekleri kâr olacaktır. 

Ayrıca şirket beklenen performansı göstermez ve tahmin edilen potansiyele ulaşamazsa, yatırımcılar satış zamanı geldiğinde hisse senedinden zarar edebilir.

Büyüyen Sektörler

Bazı sektörler doğası gereği büyümeye daha elverişli olabilir. Örneğin, teknoloji sektörü sürekli evrimleşen, rekabetin yoğun olduğu ve talebin sürekli arttığı bir sektördür. Bu nedenle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hızlı büyüme şansı yüksektir. 

Diğer bir örnek ise sağlık sektörüdür. Sağlık sektöründe sürekli yeni ilaçlar, tedaviler, cihazlar ve hizmetler geliştirilmekte ve insanların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Örneğin COVID-19 pandemisi nedeniyle aşı geliştirme ve üretme çalışmalarına büyük yatırımlar yapılmıştır ve aşı teknolojisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu yüzden aşı üreten şirketler kısa sürede çok hızlı biçimde büyümüştür. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında teknoloji ve sağlık sektöründen şirketler bulunsa da inşaat, kimya, gıda, tekstil, plastik ve makine gibi farklı sektörlerden şirketler de listelerde üst sıraları elde etmiştir.

Bu da, fark yaratan stratejiler ve inovasyonla başarıya ulaşmanın her sektörde mümkün olduğunu göstermektedir.

Büyüyecek Hisseleri Belirlerken Başka Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Hisse araştırmasının sırları
Notebook and calculator on table. Financial development, Banking Account, Statistics

Büyüyecek hisseleri belirlerken sadece şirketin performansına bakmak yeterli olmayabilir. Yatırımcıların başarılı olabilmek için hisse büyümesini etkileyen yan faktörleri de değerlendirdiklerinden emin olmaları gerekir. 

Büyüme hisselerine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken ek faktörlerden bazıları şunlardır:

Piyasa Trendleri Takibi

Yatırım yapılacak hisse senedinin fiyat hareketlerini etkileyen piyasa koşulları ve trendleri takip etmek gerekir. Yatırımcılar piyasa trendleri takibi yaparak piyasanın genel eğilimini, yönünü, gücünü ve ivmesini anlayabilir. 

Yatırımcılar ForInvest gibi akıllı yatırım uygulamalarıyla detaylı piyasa analizleri gerçekleştirerek hangi piyasaların büyüme potansiyeli ya da riskler taşıdığını kolayca belirleyebilir.

Risk Yönetimi

Yatırım yaparken risk almak kaçınılmazdır. Ancak risk almak, büyük kayıpları kabullenmek anlamına gelmez. Risk yönetimi yaparak yatırımcılar risklerini minimize edebilir ve kayıplarını sınırlayabilir. 

Risk yönetimi yapmak için yatırımcıların risk toleranslarını belirlemeleri, portföylerini buna göre çeşitlendirmeleri ve stop-loss gibi teknikleri kullanmaya dikkat etmeleri gerekir.

Yatırımcı Psikolojisi Yönetimi

Yatırım yaparken duygulara değil mantığa dayalı kararlar almak ve sürekli olarak hatalardan dersler çıkarmak gerekir. 

Yatırım psikolojisini etkili biçimde yöneten yatırımcılar piyasada yaşanan dönemsel dalgalanmalara karşı daha sakin ve akılcı davranabilir.

Büyüme Hisseleri Portföye Nasıl Eklenir?

Uzun vadeli bir yatırım portföyüne büyüme hisseleri eklenmeden önce bireysel yatırım stratejilerinin sınırları belirlenmelidir. 

Portföy stratejisi şekillendirilirken şu temel sorulara cevap aranır:

 • Yatırım amacı nedir?
 • Yatırımdan getiri beklenen vade nedir?
 • Yatırım bütçesi ne kadar?
 • Risk toleransı ne kadar?
 • Getiri beklentisi ne kadar?

Bu sorulara cevap verildikten sonra devreye portföy yönetiminin temelini oluşturan iki unsur girer. Bu unsurlar zaman ve miktardır.

Yatırım yaparken sadece neye yatırım yapılacağı değil ne zaman yatırım yapılacağı da önemlidir. En uygun zamanda harekete geçen yatırımcılar hisse senedini en uygun fiyattan alabilir veya satabilir. 

Portföye hisseyi eklemek için en uygun zamanı belirlemek isteyen yatırımcıların piyasa koşulları, fiyat hareketleri ve alım satım sinyalleri gibi işaretlere dikkat etmeleri gerekir.

Yatırım yapılacak hissenin miktarını belirleyen unsurlardan bazıları portföyün nasıl çeşitlendirilmek istendiği, beklentiler ve bütçedir. Bu nitelikler bir yatırım stratejisi oluşturulurken zaten değerlendirileceğinden, portföye eklenecek yatırım araçlarının miktarı ve dağılımı, yatırım stratejisi ile direkt olarak paralellik göstermelidir. 

Piyasaların Yeni Yıldızlarını Yakalamak

Hisse yatırımı yapmak sadece alım-satım işlemlerinden ibaret değildir. Yatırımda başarılı olmak için araştırma ve analiz yapmanız, verileri takip etmeniz, portföyünüzü yönetmeniz ve en doğru zamanda, en akıllı hamleleri yapmanız gerekir. 

Günümüzün dinamik yatırım ortamında başarılı olmak için hızlı ve verimli olmak şarttır. Ancak tek başınıza bu hıza ulaşmanız kolay değildir. Güvenilir yatırım ortağınız ForInvest burada devreye girer.

ForInvest ile son dakika haberleri, piyasa verileri, analiz araçları ve uzman tavsiyeleri gibi hisse yatırımındaki tüm ihtiyaçlarınızı tek uygulamaya sığdırabilirsiniz.

Üstelik bu ayrıcalıklara  hem mobil cihazınızdan, hem de web tarayıcınızdan ulaşabilirsiniz.

Eğer yatırımda profesyonel düzeye tırmanmak isterseniz FXPlus ile uzman seviye yatırımcı modülleri, gelişmiş veri terminali ve en ileri düzey grafik, roparlama ve analiz araçlarına da masaüstü cihazınızdan erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir