Yatırım Fonları – Birlikten Kazanç Doğar

Portföyünü çeşitlendirmenin ve daha az riskle daha yüksek getiri elde etmenin yolunu arayan yatırımcılar, geniş yatırım enstrümanı seçenekleri arasında tercih yapmakta ve yaptıkları yatırımı yönetmekte zorlanırlar. 

Bu noktada, çeşitlendirilmiş ve profesyonel şekilde yönetilen bir portföyün kısa yolu olan yatırım fonları, her düzeydeki yatırımcı için popüler bir seçenektir. 

Ancak yatırım yapmadan önce, bu fonların avantaj ve dezavantajlarını anlamak hayati öneme sahiptir. 

Bu nedenle bu makalemizde yatırım fonları konusunda bilinçli kararlar verebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sizlere sunacağız.

Yatırım Fonları Nedir ve Nasıl Çalışırlar?

Yatırım Fonu Yatırımı

Yatırım fonu, birden fazla yatırımcının, portföyünü çeşitlendirerek riskleri azaltmak  ve bireysel olarak elde edebileceğinden daha yüksek getiriyi elde etmek amacıyla, ortak bir havuza yatırım yapmasıyla oluşan bir yatırım türüdür. 

Likiditesi yüksek yatırım araçlarından olan yatırım fonlarının portföyleri, fonun yatırım hedefine özel stratejilerle, profesyonel finans yöneticileri tarafından yönetilir ve genellikle hisse senetleri, tahviller veya diğer menkul kıymet türleri arasında çeşitlendirilir.

Sadece sermaye piyasası kurumu olan portföy yönetim şirketleri yatırım fonu kurma yetkisine sahiptir. Bu şirketler öncelikli olarak çeşitli yatırım fonları bir arada toplayan bir Şemsiye Fon oluşturmak zorundadır.

Şemsiye Fon Nedir? Türleri Nelerdir?

Yatırım fonu türleri

Şemsiye fon, birden fazla alt fonun tek bir idari yapı altında faaliyet göstermesine olanak sağlayan bir yatırım aracı türüdür. 

Bu, yatırımcıların aynı fon içinde farklı yatırım seçenekleri arasından seçim yapmasına ve aynı zamanda fon yöneticisinin farklı alt fonları daha verimli yönetmesine olanak tanır. 

Portföy yönetim şirketlerinin oluşturabilecekleri şemsiye fon türlerinden bazıları şunlardır:

Borçlanma Araçları Fonu

Fon bünyesindeki yatırımın tahvil, bono gibi borçlanma araçlarına yapıldığı fon türüdür.

Hisse Senedi Fonu

Fon bünyesindeki yatırımın  yerel ya da uluslararası hisse senedi paylarına yapıldığı fon türüdür.

Kıymetli Madenler Fonu

Fon bünyesindeki yatırımın altın gibi kıymetli madenlerin yanı sıra değeri bunlara dayanan sermaye piyasası araçlarına yapıldığı fon türüdür.

Fon Sepeti Fonu

Fon bünyesindeki yatırımın  diğer yatırım fonlarına yapıldığı fon türüdür. Bu fon türü ile diğer fonlara yatırım yapılması katılım fonlarının genel piyasa hacmini genişletir.

Para Piyasası Fonu

Sadece vadesi en fazla 184 gün olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan bir şemsiye fon türüdür. Portföy günlük olarak hesaplanır ve ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmez.

Katılım Fonu

Fon bünyesindeki yatırımın yalnızca faize dayalı olmayan finansal enstrümanlara yapıldığı fon türüdür.

Değişken Fon

Portföyü üzerindeki kısıtlamaların yukarıda ifade edilen portföy türlerinin sınırlarının kapsamına girmediği fon türüdür.

Serbest Fon

Katılma paylarının sadece belirli kıstasları karşılayan nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınması maksadıyla kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fon türüdür.

Garantili Fon

Yatırımcının başlangıçta yaptığı yatırımının bir kısmının, tümünün ya da başlangıç yatırımının üstüne çıkan belirli bir getiririn belirli zaman dilimlerinde  geri ödenmesini bir garantör vasıtasıyla taahhüt eden fon türüdür

Koruma Amaçlı Fon

Yatırımcının başlangıçta yaptığı yatırımının bir kısmının, tümünün ya da başlangıç yatırımının üstüne çıkan belirli bir getiririn belirli zaman dilimlerinde  geri ödenmesini en iyi gayret esasına dayanarak taahhüt eden fon türüdür.

Yatırım Fonu Yatırımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırım fonlarına yatırım söz konusu olduğunda, bir karar vermeden önce yaptığınız araştırmada göz önünde bulundurmanız birkaç önemli faktör vardır.  

Bu faktörler üzerine ayrı ayrı zaman ayırarak analizini güçlendirdiğinizde, yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun ve uzun vadede sağlam getiri sağlama potansiyeline sahip bir yatırım fonu seçme şansınızı artırabilirsiniz.

Haydi bu fonlara yatırım kararı verilirken dikkat edilmesi gereken unsurlara birlikte göz atalım.

Fon Hedefleri ve Yönetim Stratejileri

Fonun yatırım hedeflerini ve stratejilerini anlayın ve bunları kendi yatırım hedefleriniz, alışkanlıklarınız ile kıyaslayın. Yalnızca sizin beklentilerinizle uyumlu olan fon portföyüne yatırım yaptığınızdan emin olun.

Fon Performansı

Fonun performansını belirli bir zaman aralığı boyunca ForInvest gibi bir finans ortağı vasıtasıyla takip edin ve aynı kategorideki benzer fonlarla karşılaştırın. Ancak, önemli bir analiz kriteri olsa da, geçmişteki performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmayın. 

Fonun Yönetimi

Bir fonun geleceğini tayin eden unsur, fon yöneticilerinin gerçekleştirdiği portföy yönetimi faaliyetleridir. Doğru fon yöneticisi stratejik yatırım kararları ile bir fonun kaderini değiştirebilir. Bu yüzden yatırım yapacağınız fonu seçmeden önce fon yöneticisini ve yönetim ekibini araştırın. Deneyimlerini ve yetkinliklerini değerlendirin

Fon Giderleri

Yönetim ücretleri ve diğer işletme maliyetleri dahil olmak üzere fon yatırımında pek çok gider unsuru vardır. Bunlar, fonun zaman içindeki getirilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu gider kalemlerini araştırın ve sizin için kabul edilebilir sınırların içinde kaldıklarından emin olun. 

Fon Çeşitlendirmesi

Riskleri minimize etmek için, fonun çok yönlü olduğundan yani belirli bir sektörde veya menkul kıymette aşırı derecede yoğunlaşmadığından emin olun. Bunu yapmak için fonun portföy çeşitlendirmesini ve varlık tahsisini düzenli olarak takip edin.

Yatırım Fonlarının Riskleri

Yatırım fonlarının yatırımcı için riskleri

Bir yatırım fonu, profesyonel bir yönetici tarafından çok çeşitli menkul kıymetlere yatırım yaptığından, böylelikle herhangi bir menkul kıymetin zayıf performansının fonun genel değeri üzerindeki etkisini azaltabildiğinden ve nispeten az riskli kabul edilir. 

Ancak, çeşitlendirmenin riski tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat etmek önemlidir. Bir yatırım fonunun değeri, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin değeri düşerse yine de düşebilir. Ek olarak, yatırım fonları, genel borsa veya tahvil piyasasının düşüşe geçerek fon ve yatırımcıları için kayıplara yol açması riski olan piyasa riskine de tabidir.

Her fon için oluşturulması zorunlu olan ve KAP üzerinden ulaşılabilen yatırımcı bilgi formundan ilgilendiğiniz fonun risk değerini öğrenebilirsiniz. İlgilendiği yatırım fonunun potansiyel risklerini kendi tolerans aralığı ile kıyaslamak isteyen yatırımcılar bu risk değeri üzerinden çıkarımlarda bulunabilirler.

Sonuç olarak, çeşitlendirme, riski tamamen ortadan kaldırmaz. Çeşitlendirme, yatırım fonu riskini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken fonun tarihsel performansını ForInvest gibi araçlar ile takip etme, yönetim ekibinin niteliğini gözlemleme ve giderleri analiz etme gibi faktörlerden yalnızca biridir.

Yatırım Fonlarının Getirisi

Yatırım fonlarından elde ettiğiniz fon getirisi, fonun türüne ve amacına göre değişir. Nitelikli bir yönetici grubu tarafından yönetilen fonlar doğru yatırım kararlarının etkisi ile çoğu zaman hatırı sayılır bir getiri elde ederler. 

Ancak yatırım fonu yöneticileri garantilenmiş bir kazanç elde etme amacı ve sorumluluğu taşıdığından, getiriler çoğunlukla uzun vadelidir. 

Bu yüzden kısa vadede önemli kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların yatırım yapacakları fonu ve yönetici kadrosunu nitelikli bir araştırmanın sonunda belirlemesi, gerekirse farklı yatırım araçlarına yönelmesi gerekir.

Yatırım Fonlarına Nasıl Yatırım Yapılır?

Bir yatırım fonuna giriş yapmanın yolu, ilgili fonun katılma payını satın almaktır. Bunun için bir yatırım hesabı açmanız gerekir. Bir yatırım hesabına sahip olduğunuzda fonun kendi kurumu, aracı kurumlar ya da bankalar aracılığı ile fon katılım payı alıp satabilirsiniz. 

Bir yatırımcı bir yatırım fonunda hisse alım satımı yapmak istediğinde, fon varlıklarının hesaplanan toplam değerinin tedavüldeki hisse sayısına bölünmesiyle elde edilen bir değer üzerinden işlem yapar.

Yatırım Fonları Hangi Yatırımcılar İçin Uygundur?

Yatırım fonları ile kazanmak

Bir yatırım aracı olarak yatırım fonu, avantajları ve seçenek çeşitliliği sayesinde birbirinden çok farklı ihtiyaçlara ve beklentilere sahip bireyler ve kurumlar için bile caziptir. 

Özellikle uzun vadeli bir yatırım ufkuna sahip olan, yatırım yapmaya yeni başlayıp profesyonel yönetim ile çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyü arayan ya da hisse senetlerine veya tahvillere yatıracak sınırlı kaynağı olan yatırımcılar için iyi bir seçim olabilirler.

Yatırım Fonlarının Performansı Nasıl Takip Edilir?

Her ne kadar yatırım fonları profesyonel yöneticiler tarafından yönetilseler de, bu durum başarıyı garanti etmez. 

Bu yüzden yatırımcıların yatırım yapmadan önce ve yaptıktan sonra düzenli performans takibi yapmaları, yatırım yaptıkları fondan alacakları verimi maksimum düzeye taşımalarını sağlar.

ForInvest gibi, anlık veriler ile piyasa takibi yapmanızı sağlayan finans ortakları fonlarınızın performansı gerçek zamanlı olarak ölçmenizde ve bu performansı farklı fonlarla karşılaştırmanızda size destek olabilirler.

Üstelik ForInvest ile fonunuzun kaderini etkileyebilecek son dakika ekonomi ve şirket haberlerine, stratejik yatırım kararları almanıza destek olacak akıllı analiz modüllerine ve yatırım çehrenizi değiştirecek uzman yorumlarına da anında ulaşabilirsiniz.Yatırıma olan tutkunuzu finansal olarak kuvvetli bir geleceğe dönüştürmek adına profesyonel yatırımcıların kullandığı yatırım araçlarına ulaşmak isterseniz FXPlus paketimizi keşfedebilir, yatırım deneyiminize seviye atlatabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir